Introduction - Persian
Articles of Association
Announcements - Persian
مراسم پیشواز نوروز 93
Contact Us
Select your language
جشن نوروز سال 1393
جشن نوروز سال 1393
Articles of Association
Articles of Association
Introduction - Persian

Designed by: Kamran - June 2013

BACK TO HOME

اطلاعیه

در لغت نامه فارسی برای واژه انجمن، مترادف هایی همچون گردهمایی، هم اندیشی، سمینار و واژه هایی از این دست می توان پیدا نمود. اما در اینجا -انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تیرول- منظور و هدف ما، فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب برای گردهم آوردن افراد مختلف، جهت فعالیت در راستای اهدافی مشخص است که در چهارچوب اساسنامه ای مدون بیان شده اند.

با اینکه کلیه اهداف و خطوط اصلی این تشکل در متن اساسنامه آن آمده است، ولی این نوشتار کوتاه سعی می کند، پاسخی باشد برای کسانی که می خواهند نحوه مشارکت در چهارچوب این انجمن را بدانند و تصمیم دارند قبل از پیوستن و شرکت جستن در فعالیتهای آن با جزییات اهداف و چگونگی اجرای آنها بیشتر آشنا شوند.

مهمترین مواردی که معمولا در ارتباط با فعالیتهای این انجمن مورد سوال قرار می گیرند، عبارتند از:

E این انجمن چرا تشکیل شده و هدف از پایه گذاری آن چیست و آیا اهداف از پیش تعیین شده ای را پیگیری می نماید؟

E تاریخ شروع فعالیت این مجموعه از چه زمانی بوده و تاکنون چه فعالیتهایی انجام داده است؟

E مجوز فعالیت این انجمن در کشور اتریش، از طرف چه نهاد یا ارگانی تایید شده است؟

E این انجمن برای دستیابی به اهداف خود، از چه روش یا ابزاری بهره می جوید؟

E آیا این انجمن دارای وابستگی خاص سیاسی یا مذهبی یا حزبی و یا جناهی می باشد و از دسته و گروه خاصی حمایت می نماید؟

E سلسه مراتب و ارکان تشکیلاتی آن چگونه است؟

E هزینه های جاری انجمن از چه محلی تامین می شود و آیا فعالیت اقتصادی خاصی دارد؟

E آیا عضویت در این انجمن دارای ضابطه خاصی است و کلا اعضای آن چگونه انتخاب میشوند؟

و سوالات مشابه دیگر...